Chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Hải Tiến

Ngày 25 tháng 5 vừa rồi, tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội, NCS. Nguyễn Hải Tiến, giảng viên khoa Nông - Lâm - Thủy sản đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ về đề tài:Thành phần và cấu trúc quần xã ve giáp (Acari: Oribatida) ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Tỉnh Quảng Bình. Chuyên ngành : Động vật học

Ngày 25 tháng 5 vừa rồi, tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội, NCS. Nguyễn Hải Tiến, giảng viên khoa Nông - Lâm - Thủy sản đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ về đề tài:Thành phần và cấu trúc quần xã ve giáp (Acari: Oribatida) ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Tỉnh Quảng Bình. Chuyên ngành : Động vật học

Chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Hải Tiến

 

Luận án nghiên cứu thành phần loài và cấu trúc quần xã ve giáp (Acari: Oribatida) liên quan đến sự thay đổi theo mùa khí hậu, theo sinh cảnh và tầng sâu thẳng đứng trong đất ở hệ sinh thái rừng của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; đã phát hiện và lập được danh sách thành phần loài của quần xã Oribatida ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, đưa ra các số liệu về cấu trúc đa dạng loài theo bậc họ của quần xã Oribatida; đã xác định được 4 loài Oribatida ưu thế và 9 loài Oribatida có phân bố rộng;  xác định được sự biến đổi thành phần loài, cấu trúc và phân bố của quần xã Oribatida liên quan rõ rệt đến các yếu tố tự nhiên và nhân tác của vùng nghiên cứu; ghi nhận được sự giảm dần của thành phần loài Oribatida theo chiều sâu thẳng đứng trong hệ sinh thái đất.

Các kết quả của luận án làm cơ sở khoa học cho việc sử dụng quần xã động vật đất nói chung và Oribatida nói riêng trong nghiên cứu quản lý bền vững hệ sinh thái đất rừng Việt Nam.

Xin chúc mừng giảng viên Nguyễn Hải Tiến. Chúc Anh ngày càng thành công trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học

003 Hai Tien 2.JPG
Hướng dẫn khai thác thư viện số