Đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thăm và làm việc với Trường Đại học Quảng Bình

Sáng ngày 19/7/2012 Ban Tổ chức Tỉnh ủy về làm việc với Trường Đại học Quảng Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ sau khi kiện toàn Hiệu trưởng đến nay và định hướng hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới

Sáng ngày 19/7/2012 Ban Tổ chức Tỉnh ủy về làm việc với Trường Đại học Quảng Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ sau khi kiện toàn Hiệu trưởng đến nay và định hướng hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thăm và làm việc với Trường Đại học Quảng Bình

Đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đến dự buổi làm việc về phía Ban TCTU gồm có Đồng chí Trần Xuân Vinh - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, đ/c Lê Thị Thanh Hiền - Phó Trưởng Ban TCTU và các đồng chí trưởng các phòng thuộc Ban TCTU. Về phía Sở Nội vụ có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ, Về phía Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Nguyễn Đức Dương - UVTV ĐUK. Về phía Trường ĐHQB có các đồng chí trong BTV Đảng ủy và BGH nhà trường.

 

Ngày 07/3/2011, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 452/QĐ-UBND bổ nhiệm Hiệu trưởng mới Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Nhà trường, đánh dấu sự khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với những thuận lợi và thách thức mới. Trong gần 2 năm qua, Trường Đại học Quảng Bình đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, tạo tiền đề vững chắc cho sự ổn định và phát triển đi lên của Nhà trường trong giai đoạn mới. Đó là kết quả của sự quyết tâm phấn đấu mạnh mẽ, phát huy cao độ nội lực của toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên trong trường; là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình cùng với sự hỗ trợ của các sở, ban ngành, đơn vị, cơ quan trong tỉnh.

 

    3a.jpg

   PGS.TS Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo về tình hình hoạt động của trường

Nhiệm vụ chủ yếu của Nhà trường trong thời gian tới là hoàn thiện bộ máy hoạt động theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình, cụ thể là: Cơ bản giữ nguyên các khoa đã có, tách và thành lập mới một số khoa có ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh như: Khoa Kỹ thuật, Khoa Du lịch, Khoa Công nghệ thông tin. Thành lập thêm một số bộ môn trực thuộc các khoa để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Giữ nguyên các phòng chức năng hiện có, thành lập thêm Phòng Thanh tra - Pháp chế, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực hiện có của các phòng đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đáp ứng được sự phát triển chung. Thành lập mới các Trung tâm:

- Trung tâm học liệu

- Trung tâm Nghiên cứu biểu diễn Âm nhạc

- Trung tâm ứng dụng Mỹ thuật

- Trung tâm thực hành ngành Du lịch

- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

      Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ hành chính phục vụ. Phấn đấu đến năm 2014 đạt tỷ lệ 100% cán bộ giảng dạy lý thuyết có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 25%  cán bộ có học vị tiến sĩ.       

Tăng cường đầu tư cở sở vật chất, hoàn thành cơ bản việc xây dựng ở cơ sở 1 và triển khai xây dựng các hạng mục tại cơ sở 2. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, xây dựng khối đoàn kết, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Phát huy ưu thế có bề dày kinh nghiệm hơn 50 năm trong công tác đào tạo để nâng cao chất lượng và giữ vững quy mô đào tạo của các ngành Sư phạm, nâng cao chất lượng các ngành cử nhân và kỹ sư; mở các ngành mới theo nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh. Thực hiện tốt công tác thanh tra giáo dục, đảm bảo chất lượng theo các yêu cầu mới.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ đối ngoại và  hợp tác quốc tế. Tăng cường các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực.

Đổi mới công tác quản lý, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, điều hành của Nhà trường. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu dạy-học; không ngừng tăng nguồn thu, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ giảng viên

 

 

             1.JPG

            Đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Nhà trường và ý kiến trao đổi của các đồng chí tham dự buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban TCTU đã kết luận: Trong khó khăn chung của toàn tỉnh, nhưng chỉ mới hơn 1 năm kể từ ngày Bổ nhiệm mới Hiệu trưởng, Trường ĐHQB đã ổn định và phát triển một cách toàn diện về mọi mặt. Nhà trường đã tạo được ấn tượng tốt đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như toàn thể nhân dân trong tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy đồng chí Trưởng Ban TCTU đã biểu dương và ghi nhận những thành quả đạt được của toàn thể cán bộ giảng viên nhân viên và sinh viên nhà trường trong thời gian qua. Về định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu nhà trường cần phải chú ý các vấn đề sau:

- Phát triển nhà trường cần phải gắn với nội dung phát triển GD&DDT của Nghị quyết Đại hội Đảng của tỉnh, phải xem trường  Đại học Quảng Bình là trường chủ đạo trong mạng lưới các trường chuyên nghiệp của Tỉnh

- Công tác Quy hoạch cần được chú trọng và thực hiện một cách bài bản kể cả quy hoạch về cơ sở vật chất và quy hoạch độ ngũ cán bộ

- Tăng cường liên kết đào tạo với các trường Đại học có uy tín để trao đổi chuyên môn và đào tạo nguồn nhân lực

- Chú trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền cũng như các tổ chức ngày cành vững mạnh, trong thực hiện cần phải dân chủ, công khai, minh bạch đặc biệt về công tác cán bộ và công tác tài chính.

- Tiếp tục xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nhà trường, phát hiện ngăn ngừa kịp thời các hiện tượng sai lệch

- Cần khảo sát kỹ nhu cầu về nhân lực của các Sở Ban Ngành và các Huyện trong tỉnh để có kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cầu

- Cần chú trọng bồi dưỡng Ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường

- Tập trung đổi mới công tác dạy – học theo hướng hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

- Xây dựng nguyên tắc làm việc một cách chặt chẽ, khoa học giữa BTV Đảng ủy và Ban Giam hiệu cũng như các Đoàn thể trực thuộc.

                      4a.jpg

               Đồng chí Hoàng Dương Hùng -Hiệu trưởng nhà trường phát biểu cảm ơn 

Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu cảm ơn và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc và sát với tình hình nhà trường của đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và đã xin hứa:

 

  Đổi mới cơ bản và toàn diện nhà trường, ổn định và phát triển bền vững lên một tầm cao mới là nguyện vọng của toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và những người tâm huyết đối với trường đại học của tỉnh nhà. Với vị thế hiện tại để phát triển trường theo những gì mong muốn thì cần phải có sự đột phá về mọi mặt do vậy nhà trường sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường sẽ nỗ lực cố gắng để xây dựng trường Đại học Quảng Bình ngang tầm vị thế của cơ sở đào tạo đại học, phát huy vai trò đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân Tỉnh Quảng Bình./.

Hướng dẫn khai thác thư viện số