TS. Dương Trọng Hải có công trình nghiên cứu lọt vào top 5 công trình được trích dẫn nhiều nhất của Tạp chí Cybernetics and Systems

Một cách để xếp hạng các tạp chí chuyên ngành là dựa vào số lần được các đồng nghiệp trích dẫn, thể hiện qua hệ số Impact factor (IF). Impact factor càng cao thì tạp chí càng nổi tiếng trong giới khoa học.

Một cách để xếp hạng các tạp chí chuyên ngành là dựa vào số lần được các đồng nghiệp trích dẫn, thể hiện qua hệ số Impact factor (IF). Impact factor càng cao thì tạp chí càng nổi tiếng trong giới khoa học.

TS. Dương Trọng Hải có công trình nghiên cứu lọt vào top 5 công trình được trích dẫn nhiều nhất của Tạp chí Cybernetics and Systems

Nhà xuất bản Taylor & Francis (USA) vừa ra thông báo tạp chí Cybernetics and Systems có chỉ số trích dẫn Impact Factor của năm  2011 là 1.182.  Cybernetics and Systems là một tạp chí kỹ thuật tiên tiến trên tất cả các khía cạnh về Tin học, Lý thuyết hệ thống và Điều khiển học. Đây là tạp chí có chỉ số ISI từ rất nhiều năm nay.

Hàng năm Cybernetics and Systems tuyên dương các bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong vòng ba năm trở lại. Liên tiếp từ năm 2009 đến nay, bài báo “A Hybrid Method for Integrating Multiple Ontologies” của các tác giả là TS Dương Trọng Hải – Trường Đại học Quảng Bình cùng với các Giáo sư hướng dẫn Nguyễn Ngọc Thành - Đại học Công nghệ Wroclaw (Ba Lan), và Giáo sư Geun Sik Jo - Đại học Inha (Hàn Quốc) đều lọt vào top 5 bài báo được trích dẫn nhiều nhất của tạp chí này.

li< >nk tham khảo: http://www.tandf.co.uk/journals/cited/UCBS.pdf

Đây là niềm vinh dự và tự hào về tiềm lực KHCN của trường Đại học Quảng Bình.

Xin chúc mừng TS. Dương Trọng Hải
Hướng dẫn khai thác thư viện số